Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Pácha Matěj, PhD.
E -mail:  matej.pacha@fel.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2167
Miestnosť:  BD213 (ND214)
Konzultačné hodiny:  Pondelok 9:00 - 11:00
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Elektrická trakcia, hybridné pohony
 Výučba predmetov:
 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 1
 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 2
 Vozidlá elektrickej trakcie
 Elektrická trakcia
 Elektrická vozba
 Elektrická trakcia 1
 Návštevy v zahraničí:
 IEEE, Sydney, Australia - 5 dní v roku: 2017
 Igor Sikorsky Polytechnic Institute, Kiev, Ukrajina - 5 dní v roku: 2017
 IEEE Stockholm, Sweeden - 4 dní v roku: 2017
 University of Catania - 2 dní v roku: 2017
 ČVUT Praha, Czech Republic - 5 dní v roku: 2017
 Innotrans Berlin - 2 dní v roku: 2016
 Freescale Semiconductor, China, Shenzhen - 4 dní v roku: 2016
 IEEE Region8 - 8 dní v roku: 2016
 IEEE, R8 Meeting and Sections Congress, Amsterdam - 5 dní v roku: 2014
 Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Vilnius, Litva - 10 dní v roku: 2014
 IAS, IEEE, Vancouver, Kanada - 11 dní v roku: 2014
 ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická - 3 dní v roku: 2014
 Innotrans Berlin - 2 dní v roku: 2014
 ESIEE Paris, France - 2 dní v roku: 2013
 AMPER2013 Brno - 5 dní v roku: 2013
 Электротяжмаш Charkov, Ukrajina - 2 dní v roku: 2012
 ČVUT Praha - 4 dní v roku: 2012
 Transmash holding Moskva - 2 dní v roku: 2012
 Politecnico di Milano - 10 dní v roku: 2011
 Innotrans 2010 - 2 dní v roku: 2010
 Freescale Semiconductor, Inc. - 1 dní v roku: 2010
 CZ Loko, a.s. - 1 dní v roku: 2009
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2008
 VŠB-TU Ostrava - 1 dní v roku: 2008
 Innotrans Berlin 2008 - 1 dní v roku: 2008
 CZ Loko, a.s. - 1 dní v roku: 2008
 CZ Loko, a.s. - 5 dní v roku: 2008
 Publikácie:
  2018 - 2017
Sumega, M., Struharňanský, Ľ., Gorel, L., Pácha, M.: Simulation and experimental study of ball position control at biaxial platform using state space approach, Communications, Vol. 20, No. 1, Zilina, 2018, ADN, str.: 47-54, 1335-4205, EN.
Pácha, M., Varecha, P., Sumega, M. : HW issues of current sensing by DC-link shunt resistor, 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic, 2018, 05, 21.-23., AFC, str.: 1-5, ISBN 978-1-5386-4758-5, EN.
Sovička, P., Pácha, M.: Measuring traction power and rolling resistance of model railroad, ElektroScope - online časopis pro elektrotechniku, , 2017, 04, 04., ADE, str.: 1-4, ISSN 1802-4564, EN.
Sovička, P., Pácha, M., Rafajdus, P.: Development of an advanced locomotive simulator, 6th International Youth Conference on Energy, (IYCE 2017), Budapest, Hungary, 2017, 06, 21.-24., AEC, str.: 1-5, ISBN 978-1-5090-6409-0, EN.
P. Sovička, M. Pácha, P. Rafajdus: Meranie a analýza trakčnej výkonnosti modelovej železnice, Transcom 2017, Starý Smokovec, SK, 2017, 05, 31 - 2017, 06, 2, AFD, str.: 895-902, ISSN 1877-7058, EN.
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007 a skôr
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

VEGA 1/0794/14 Unconventional Actuators Control System Research and Development
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Zdeno Biel, Lukáš Gorel, Tomáš Fedor, Peter Butko, Ľuboš Struharňanský

ŽSR A study of electromagnetic interferences in DC traction line in concourse of AC traction line and its impact on traction vehicles and other devices
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Matěj Pácha

Energodata Metodika výpočtu spotreby elektrickej energie nákladných vlakov
Zadávateľ: Energodata, Žilina
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

ZSSK Analýza a špecifikácia spätných dodávok trakčnej elektriny u HDV s MSE-O
Zadávateľ: ZSSK, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD. Ing. Matěj Pácha

P-103-0015/2008 Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž ŽEPD-01
Zadávateľ: ELCOR, s.r.o. Poprad
Zodpovedný riešiteľ: Milan Pospíšil

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek