Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Pácha Matěj, PhD.
E -mail:  matej.pacha(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2156
Miestnosť:  BD207 (ND207)
Konzultačné hodiny:  Pondelok 9:00 - 11:00
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Elektrická trakcia, hybridné pohony
 Výučba predmetov:
 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 1
 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 2
 Vozidlá elektrickej trakcie
 Elektrická trakcia
 Elektrická vozba
 Elektrická trakcia 1
 Návštevy v zahraničí:
 IEEE, Sydney, Australia - 5 dní v roku: 2017
 Igor Sikorsky Polytechnic Institute, Kiev, Ukrajina - 5 dní v roku: 2017
 IEEE Stockholm, Sweeden - 4 dní v roku: 2017
 University of Catania - 2 dní v roku: 2017
 ČVUT Praha, Czech Republic - 5 dní v roku: 2017
 Innotrans Berlin - 2 dní v roku: 2016
 Freescale Semiconductor, China, Shenzhen - 4 dní v roku: 2016
 IEEE Region8 - 8 dní v roku: 2016
 IEEE, R8 Meeting and Sections Congress, Amsterdam - 5 dní v roku: 2014
 Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Vilnius, Litva - 10 dní v roku: 2014
 IAS, IEEE, Vancouver, Kanada - 11 dní v roku: 2014
 ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická - 3 dní v roku: 2014
 Innotrans Berlin - 2 dní v roku: 2014
 ESIEE Paris, France - 2 dní v roku: 2013
 AMPER2013 Brno - 5 dní v roku: 2013
 Электротяжмаш Charkov, Ukrajina - 2 dní v roku: 2012
 ČVUT Praha - 4 dní v roku: 2012
 Transmash holding Moskva - 2 dní v roku: 2012
 Politecnico di Milano - 10 dní v roku: 2011
 Innotrans 2010 - 2 dní v roku: 2010
 Freescale Semiconductor, Inc. - 1 dní v roku: 2010
 CZ Loko, a.s. - 1 dní v roku: 2009
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2008
 VŠB-TU Ostrava - 1 dní v roku: 2008
 Innotrans Berlin 2008 - 1 dní v roku: 2008
 CZ Loko, a.s. - 1 dní v roku: 2008
 CZ Loko, a.s. - 5 dní v roku: 2008
 Publikácie:
  2020 - 2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
Pácha, M., Štepánek, J.: Performance and fuel comsuption optimizations of shuting hybrid locomotives, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2A/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 107-112, ISSN: 1335-4205, EN.
Hudec, R., Janoušek, L., Benčo, M., Makyš, P., Wieser, V., Zachariášová, M. Pácha, M., Vavrúš, V., Vestenický, M.: Structural Health Monitoring of Helicopter Fuselage, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 95-101, ISSN: 1335-4205, EN.
Pácha M., Štěpánek, J.: Novel design of a supercapacitor driven hybrid locomotive for heavy yard switching operations, MET2013, Warszawa, Poland, 2013,10,10.-12., AFC, str.: 112-116, 978-83-908116-1, EN.
Pácha, M., Štepánek, J.: Novel design of a supercapacitor driven hybrid locomotive for heavy yard switching operations, 11th International Conference Modern Electric Traction - MET2013, Warsaw, Poland, 2013, 10, 10.-12., AFC, str.: 112-116, ISBN 978-83-908116-1, EN.
Pácha, M., Pokorný, M., Pospíšil, M.: SIMULACE REKUPERACE BRZDNÉ ENERGIE NA TRAMVAJOVÝCH TRATÍCH MHD BRATISLAVA, VVÚK2013, Nová Dubnica, 2013, 10, 18., AFD, str.: 104-109, 978-80-554-0779-1, CZ.
Pácha, M., Štěpánek, J.: Nová hybridní posunovací lokomotiva TEM35 pro těžký posun, Současné problémy kolejových vozidel XXI., Česká Třebová, ČR, 2013, 09, 18.-20., BEC, str.: 9-16, 978-80-7395-676-9, CZ.
Pospíšil, M., Pácha, M., Bůžek, M.: Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž typu ŽEPD-01, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 39-41, ISBN 978-80-89072-65-1, SK.
  2012
  2011
  2010
  2009 a skôr
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

VEGA 1/0794/14 Unconventional Actuators Control System Research and Development
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Zdeno Biel, Lukáš Gorel, Tomáš Fedor, Peter Butko, Ľuboš Struharňanský

ŽSR A study of electromagnetic interferences in DC traction line in concourse of AC traction line and its impact on traction vehicles and other devices
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Matěj Pácha

Energodata Metodika výpočtu spotreby elektrickej energie nákladných vlakov
Zadávateľ: Energodata, Žilina
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

ZSSK Analýza a špecifikácia spätných dodávok trakčnej elektriny u HDV s MSE-O
Zadávateľ: ZSSK, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD. Ing. Matěj Pácha

P-103-0015/2008 Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž ŽEPD-01
Zadávateľ: ELCOR, s.r.o. Poprad
Zodpovedný riešiteľ: Milan Pospíšil

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek