Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
E -mail:  Pavol.Spanik(at)fel.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 1612
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Ovcarčík Radovan
 Ing. Feňo Ivan, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 Universita degli studi Catania, IT - 14 dní v roku: 2001
 Publikácie:
  2013
  2010 a skôr
 Projekty:
ITMS2014+: 313012N944 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Michal Frivaldsky, Michal Praženica, Slavomír Kačšák, Vladimír Vavrúš, Marek Höger, Daniela Franeková

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

1/0178/03 Výskum metód eliminácie negatívnych ekologických vplyvov polovodičových meničov so zameraním na aplikácie mäkkého spínania a nových topologických riešení hlavného obvodu meniča
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Peter Bury, PhD., prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD., Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Róbert Šul, PaedDr. Peter Hockicko, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Slavomír Drozdy

34/603 Optimalizácia ekologických parametrov DC/DC meničov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Gabriela Lanáková, PhD., Ing. Ivan Feňo, PhD., Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Ing. Gabriel Kácsor,

19/603 Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

2003 SP 51/028 09 00/028 09 05 Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier

E 02 Metodika návrhu výkonových filtrov (súčasť úlohy E 02 – Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,

12/603-1/00-XII/02 Converter s rezonančnou záťažou pre veľké výkony
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Anna Žuffová

19/603-02-XII/04 Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom do 20 kW na napájaciu sieť
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

EF/46/2002 Realizácia funkčných vzoriek prototypu
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

EF/45/2002 Fyzikálny model meniča
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

EF/44/2002 Simulačná analýza
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

EF/10/2002 Analýza stability sústavy
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

13/603-01-XII/02 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora pohonu so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Rastislav Havrila, Ing. Peter Balažovič, Ing. Marek Roch, Ing. Peter Cabaj, Ing. Roman Filka, Anna Žuffová

VEGA 1/8259/01 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

TEMPUS JEN 1939/95-96 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

TEMPUS JEP 01939/91-94 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.