Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zloženie katedry
 Vedúci katedry:
  prof. Ing. Altus Juraj, PhD. 041 513 2150 BD203 Juraj.Altus@fel.uniza.sk
 Zástupca vedúceho katedry:
  doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. 041 513 2162 BD209 Alena.Otcenasova@fel.uniza.sk
 Sekretárka:
  Bc. Rufusová Darina 041 513 2151 BD203 kves@fel.uniza.sk
 Pracovníci katedry:
  prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD. 041 513 2157 BD208 (ND208) Valeria.Hrabovcova@fel.uniza.sk
  prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD. 041 513 2158 BD208 (ND208) Pavol.Rafajdus@kves.uniza.sk
  doc. Ing. Braciník Peter, PhD. 041 513 1521 BD205 (ND205) Peter.Bracinik@feit.uniza.sk
  doc. Ing. Makyš Pavol, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) Pavol.Makys@kves.uniza.sk
  doc. Mgr. Ing. Pospíšil Milan, PhD. 041 513 2172 BD202 (ND202) Milan.Pospisil@fel.uniza.sk
  doc. Ing. Roch Marek, PhD. 041 513 1521 BD205 (ND205) marek.roch@fel.uniza.sk
  Ing. Beran Josef, PhD. 041 513 2274 BD218 (ND220) Josef.Beran@fel.uniza.sk
  Ing. Bůžek Miloslav, PhD. 041 513 2280 BD218 (ND220) Miloslav.Buzek@fel.uniza.sk
  Ing. Gorel Lukáš, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) lukas.gorel@fel.uniza.sk
  Ing. Höger Marek, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) Marek.Hoger@kves.uniza.sk
  Ing. Kajanová Martina, PhD. 041 513 2069 BC209 (NC210) martina.kajanova@fel.uniza.sk
  Ing. Lehocký Pavel, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) Pavel.Lehocky@kves.uniza.sk
  Ing. Litvaj Ivan, PhD. 041 513 2168 BD218 (ND220) Ivan.Litvaj@fel.uniza.sk
  Dr. Ing. Makarovič Juraj, MTD. 041 513 2274 BD218 (ND220) juraj.makarovic@fel.uniza.sk
  Ing. Pácha Matěj, PhD. 041 513 2156 BD207 matej.pacha@fel.uniza.sk
  Ing. Reguľa Michal, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) michal.regula@kves.uniza.sk
  Ing. Štulrajter Marek, PhD. 041 513 2155 BD207 Marek.Stulrajter@fel.uniza.sk
  Ing. Vavrúš Vladimír, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) vladimir.vavrus@kves.uniza.sk
 Doktorandi katedry:
  Ing. Kaprál Dávid
  Ing. Kočan Štefan 041 513 2167 BD213 stefan.kocan@fel.uniza.sk
  Ing. Kováčik Michal 041 513 2270 BD218 michal.kovacik@fel.uniza.sk
  Ing. Motyka Dávid 041 513 2069 BC209 (NC210) david.motyka@fel.uniza.sk
  Ing. Novák Marek 041 513 2197 BD212 marek.novak@fel.uniza.sk
  Ing. Perniš František 041 513 2197 BD212 frantisek.pernis@fel.uniza.sk
  Ing. Sumega Martin 041 513 2270 BD218(ND220) martin.sumega@fel.uniza.sk
  Ing. Širanec Marek 041 513 2197 BD 212 marek.siranec@fel.uniza.sk
  Ing. Tomašov Marián 041 513 2069 BC 209 marian.tomasov@fel.uniza.sk
  Ing. Varecha Patrik 041 513 2270 BD218 (ND220) patrik.varecha@fel.uniza.sk
  Ing. Zoššák Šimon 041 513 2270 BD218 (ND220) simon.zossak@fel.uniza.sk