Aktuality
Katedra
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
  Medz. projekty
  Grantové projekty
  Fakultné projekty
  Projekty riešené na HZ
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovakia
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
Tel: +421 41 5132151
Fax: +421 41 5131518
Email:
kves@fel.uniza.sk
Oznamy pre študentov

Oznam

 pre končiacich študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na KVES

V súlade so študijným poriadkom sú končiaci študenti povinní sa prihlásiť na štátnu skúšku.

Tlačivo je k dispozícii TU

Vypísané a podpísané tlačivo odovzdajte doc. Otčenášovej, doc. Makyšovi alebo na sekretariáte KVES najneskôr do 10. 5. 2018.