Aktuality
Katedra
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovakia
Tel: +421 41 5132151
Fax: +421 41 5131518
Email:
kves@fel.uniza.sk